Eğitim kurumları, hükümetler ve diğer paydaşlarla ortaklık kurarak eğitim ölçme ve değerlendirme uygulamalarının iyileştirilmesine katkıda bulunuyoruz.
Türkiye'deki Mülteciler için Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programının Üçüncü Taraf İzlemesi - UNICEF - 2018/19

TANDANS, UNICEF tarafından "Mülteciler için Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY)" Üçüncü Taraf İzleme (TPM) faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilmiştir. İzleme, UNICEF TCO tarafından UNICEF Kurumsal Yönetimi'nin yanı sıra İcra Kurulu, bağışçılar ve stratejik ortaklarla kuruluşun Türkiye'deki rolü hakkında iletişim kurmak ve çıkarılan dersleri paylaşmak için kullanılacaktır. Ayrıca, çocuğun eğitime erişim ve aile ortamında büyüme hakkının en iyi şekilde nasıl sağlanabileceği konusunda Türkiye ve UNICEF TCO'nun karşılıklı öğrenmesine katkıda bulunmak için devam eden nakit transferleri ve çocuk bakımı reformlarından elde edilen sonuçların iletilmesi ve deneyimlerin/öğrenilen derslerin paylaşılması için de kullanılacaktır.
Detaylı Bilgi

Okul Dışındaki Çocuklar (OoSC) Türkiye Ülke Raporu Uluslararası Danışmanlığı

Bu projede saha çalışması Covid-19 pandemi döneminde gerçekleştirilmiştir. Uzaktan bir metodoloji hazırladık ve telefon ve video görüşmeleri yoluyla Arapça, Kürtçe ve Türkçe dillerinde ebeveynler, kilit bilgi sahipleri ve çocuklarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik. Saha koordinasyonu, görüşmelerin, kodlamaların ve analizlerin aynı anda yapılmasını içeriyordu. Analizin ardından her iki aşama için ayrı raporlar yazılmıştır.
Detaylı Bilgi

Avrupa Komisyonu Hakkında Bilgi Edinen Öğrenciler için Teknik Destek - Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar

AB Ortak Değerleri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na teknik destek sağlayan "Öğrencilerin AT - Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Hakkında Bilgi Edinmeleri için Teknik Destek Projesi" için EPTISA Danışmanlık tarafından alt yüklenici olarak görevlendirilmiştir. TANDANS Danışmanlık, proje uygulama döneminin başında ve sonunda iki anketin uygulanmasını yönetecek ve izleyecektir.
Detaylı Bilgi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Odaklı İnsana Yakışır İş Geleceği Yaklaşımının Teşvik Edilmesi için İhtiyaç Analizi ve Düzenleyici Etki Değerlendirmesi Araştırma Faaliyetleri

TANDANS'ın "FoW Projesi "ndeki rolü, beş sektörde kapsamlı sektör çalışmalarının yürütülmesinde etkili olmuştur. Bu çalışmalar, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanarak, İşin Geleceği yaklaşımı çerçevesinde işgücü taleplerini, becerileri ve meslekleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Detaylı Bilgi

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) Tanılama ve Yerleştirme Sürecinin Etki Değerlendirmesi - Kapsayıcı Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP)

Kapsayıcı Eğitimin Geliştirilmesi Projesi'nin (BEGEP) genel amacı, ülkemizde kaynaştırma uygulamalarının kalitesini artırarak tüm öğrencilerin toplumla bütünleşmesini sağlamak ve özel eğitimin kalitesini ve etkinliğini yükselterek özel gereksinimli çocukların topluma daha etkin katılımını artırmaktır. TANDANS DSC, Rehberlik Araştırma Merkezlerinin (RAM) yerleştirme süreçleri, etkililiği ve yararlanıcılar üzerindeki etkisi hakkında bir araştırma yürütüyor. Geliştirilen politikaların illerde uygulanıp uygulanmadığını, RAM'ların kapasitelerini ve taleplerini ortaya koyacağız.
Detaylı Bilgi

KOBİ'ler ve Üniversitelerin Buluşma Noktası

TANDANS, KOBİ'lerin Ar-Ge kapasitelerini güçlendirmek için KOBİ'ler, Doktora Öğrencileri ve Danışmanları ile bir potada buluşmak üzere karma bir araştırma yürütmüştür. Toplam 627 Girişimci, Doktora Öğrencisi ve Danışmanları ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Öğrencileri ve Danışmanları ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Veriler SPSS ile işlenmiş ve analiz edilmiştir. Kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve ulusal bir konferans aracılığıyla sunulmuştur.
Detaylı Bilgi

ODAP
Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi (ODAP)

Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi (ODAP), herkesin eğitime erişimini sağlayarak ve erken okul terki/devamsızlıkla mücadele ederek eğitim ve beceri düzeylerini artırmayı amaçlamaktadır. Kapsamlı bir önleme, müdahale ve telafi modelinin geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla ortaöğretime devam ve kayıt oranlarının artırılmasına yönelik çabaları desteklemektedir. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da pilot çalışma için seçilen altı okuldaki dokuzuncu sınıf öğrencilerine, öğrencilerin okul başarılarını ve hedeflenen çıktıları ölçmek amacıyla Fen Bilimleri, Okuduğunu Anlama, Matematik ve Matematik - Temel İşlemler olmak üzere dört farklı ön test çalışması uygulanmıştır.
Detaylı Bilgi

Partnerlerimiz

Skip to content