Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 2007-2021 Yılları Arasında Aile İçi Şiddet Hattı Verilerinin İstatistiksel Analizi

TANDANS DSC, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye ile birlikte Türkiye'nin en önemli toplumsal sorunlarından biri olan "Kadına Yönelik Şiddet" ile mücadelede Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı veri analizlerinden birine imza attı. TKDF'nin 5 dilde hizmet veren "Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı "na 2007-2021 yılları arasında gelen 28.000'den fazla çağrı analiz edilerek, çarpıcı istatistikler içeren "2007-2021 Yılları Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Verilerinin İstatistiksel Analiz Raporu" hazırlandı.
Detaylı Bilgi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Odaklı İnsana Yakışır İş Geleceği Yaklaşımının Teşvik Edilmesi için İhtiyaç Analizi ve Düzenleyici Etki Değerlendirmesi Araştırma Faaliyetleri

TANDANS'ın "FoW Projesi "ndeki rolü, beş sektörde kapsamlı sektör çalışmalarının yürütülmesinde etkili olmuştur. Bu çalışmalar, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanarak, İşin Geleceği yaklaşımı çerçevesinde işgücü taleplerini, becerileri ve meslekleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Detaylı Bilgi

Development and Delivery of Modular Gender Data and Statistics – Capacity Development Programme and Technical Support on Gender Data

Bu projenin temel amacı, kadın örgütleri, profesyoneller ve öğrenciler arasında toplumsal cinsiyet verilerine ilişkin kapasite ve okuryazarlığı geliştirmektir. Görevin iki hedefi aşağıdaki gibidir: Kadın STK'larına, diğer hak temelli STK'lara, istatistik ve medya/gazetecilik öğrencilerine, kadın çalışmaları programlarına, ilgili diğer alanlardaki öğrencilere ve medya profesyonellerine yönelik bir veri kapasitesi geliştirme programı geliştirerek ve uygulayarak çeşitli konularda kanıta dayalı savunuculuğa katkıda bulunmak. Medya profesyonellerinin ve medya/gazetecilik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet verilerini ve istatistiklerini haberlerinde ve haberciliklerinde etkili bir şekilde kullanma becerilerini güçlendirmek için toplumsal cinsiyete özgü konularda veri derleme ve analiz etme konusunda özelleştirilmiş kapasite ve bilgi oluşturmak ve veri odaklı gazetecilik uygulamalarını/girişimlerini teşvik etmek.
Detaylı Bilgi

"Who is Disabled Women? Research
"Engelli Kadın Kimdir?" Araştırması

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve BM Kadın Birimi tarafından yürütülen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan" Projesi kapsamında "Engelli Kadın Kimdir?" saha çalışması gerçekleştirildi. Araştırması Engelli Kadın Derneği için yürütülmektedir. Eğitim, istihdam, sağlık, şiddet, toplumsal katılım ve hizmetlere erişim konularında mevcut durumu değerlendirmeyi amaçlayan araştırma, engelli kadınlara ilişkin ayrıştırılmış veri eksikliğini gidermeyi hedefliyor.
Detaylı Bilgi

PARTNERLERİMİZ

Skip to content