Mülteci Sağlık Merkezlerindeki Suriyeli Mülteciler Arasında Hasta Memnuniyet Anketi (HSA)

"Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler Arasında Hasta Memnuniyeti Araştırması", Türkiye'deki Mülteci Sağlık Merkezlerinde tıbbi tedavi gören Suriyeli hastalar arasındaki hasta memnuniyeti düzeylerini ve genel sağlık hizmeti memnuniyetleri ile ilişkili faktörleri ve diğer bazı ilgili parametreleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, alınan hizmetlere ve beklentilere ilişkin kanıt ve yararlanıcı görüşlerini toplamak ve böylece insani müdahalenin etkinliğini artırmak amacıyla başlatılmıştır.
Detaylı Bilgi

Türkiye'deki Mülteci ve Göçmenlere Yönelik Sağlık Hizmetlerinde Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın genel amacı, mülteci hastaların, doktorların ve eczacıların akılcı ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışlarını değerlendirmek ve Türkiye'de yaşayan mültecilerin kültürel, dilsel, sağlık okuryazarlığı ve sağlık iletişimi ihtiyaçlarını karşılayan kültürel açıdan yetkin/uygun ilaç hizmetleri için önerilerde bulunmaktır. Çalışma aşağıdaki özel hedeflere sahiptir: Mülteci hastaların, doktorların ve toplum eczacılarının akılcı ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışlarını değerlendirmek, tüm rol oyuncularının akılcı ilaç kullanımı ve toplum eczacılık hizmetlerine yönelik tutum ve davranışlarını anlamak ve mültecilerin mevcut toplum eczacılık hizmetlerine erişebilmeleri ve bunları etkin bir şekilde kullanabilmeleri için zorlukların üstesinden gelen stratejiler benimsemek.
Detaylı Bilgi

Sağlık Personeli için Eğitim İhtiyaç Analizi (TNA)

TANDANS ekibi, Suriyeli mültecilere yönelik sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla bir eğitim içeriği geliştirmek için sağlık personeliyle yüz yüze anketler gerçekleştirdi. Sonuç olarak bir TNA raporu hazırlanmıştır.
Detaylı Bilgi

Health Projects
Covid-19 Pandemisinin Kamu Eczaneleri Üzerindeki Etkisi

Bu araştırma, eczacıların bilinenlerin ötesinde COVID-19 sürecinden nasıl etkilendiklerini, ne gibi kayıplar yaşadıklarını, gelecekte yaşanabilecek krizlerde eczacılar olarak ve eczacılar için ne gibi önlemler alınması gerektiğini ve bu süreçte nelerin eksik bırakıldığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Türk Eczacıları Birliği ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmada 'karma araştırma yöntemi' kullanılmıştır. Bu araştırmada kullanılan yaklaşım, 'keşfedici sıralı tasarım' olarak bilinen, önce nicel araştırmanın kullanıldığı ve ardından nicel araştırmanın sonuçlarının yönlendirdiği şekilde nitel araştırmanın kullanıldığı bir yaklaşımdır.
Detaylı Bilgi

PARTNERLERİMİZ

Skip to content