göç

Proje Hakkında

SUMMIT Projesi'nin 3. Bileşeni: İşgücü Piyasası Entegrasyonu (Modül 3.1: Seçilmiş Sektörlerde İşgücü Piyasası Entegrasyonu için Sektörel Analiz ve Kavramların Geliştirilmesi) çerçevesinde Tandans, projenin genel amacına ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bileşen, bölgesel düzeyde seçilmiş sektörlerde işgücü piyasası entegrasyon tedbirlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Tandans'ın katkısı, dört bölgede seçilen üç sektörde 1.200 işveren arasında kapsamlı bir anket yapılmasında etkili olmuştur

Hizmetler
Katkılarımız

Kapsamlı hizmetlerimiz, anket metodolojisinin tasarlanmasından veri toplama, analiz ve raporlamaya kadar tüm araştırma sürecini kapsamaktadır. Tandans, hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinde uzmanlaşarak SUMMIT Projesi'nin bölgesel düzeyde seçilmiş sektörlerde işgücü piyasası entegrasyonunu destekleme ve nihayetinde ekonomik kalkınma ve sosyal uyumu teşvik etme hedefine ulaşmasını sağlamaktadır.

Tandans, projenin anket metodolojisinin tasarlanmasında öncü bir rol üstlenir ve bunun Modül 3.1'in hedefleriyle sorunsuz bir şekilde uyumlu olmasını sağlar. Veri toplama aşamasına güçlü bir temel sağlamak için titiz örnekleme tasarımına ve başlangıç raporunun hazırlanmasına odaklanıyoruz.

Ekibimiz, Modül 3.1'in hedeflerine tam olarak hitap eden sağlam bir araştırma metodolojisi geliştirmiştir. Bu metodoloji, her bir bölgedeki öncelikli sektörlerin özellikleri, yapısı ve dinamiklerinin yanı sıra farklı beceri seviyelerindeki işgücü arzı ve talebi hakkında bilgi toplamak için uyarlanmıştır.

Tandans, 1.200 işverenden kapsamlı veri toplanmasını denetleyerek işgücü piyasası dinamiklerinin ve işverenlerin göçmen istihdamına yönelik tutumlarının ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştır. Uzmanlığımız, bu verilerin işlenmesi, analizi ve yorumlanmasında yatmakta olup, anlamlı sonuçlar çıkarmamıza ve göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyonu için potansiyel destek önlemlerini ve teşvikleri belirlememize olanak sağlamaktadır.

Seçilen sektörlerin özelliklerine, işgücü arz ve talebine ve işveren perspektiflerine ışık tutan analitik raporlar sunduk.

Tandans, anket bulgularının proje paydaşlarına sunulmasında önemli bir rol oynamış ve karar vericilerin işgücü piyasasına entegrasyon önlemleri konusunda kanıta dayalı seçimler yapabilmeleri için iyi bilgilendirilmelerini ve donanımlı olmalarını ssağlamıştır.

Toplanan Veri

ANKET
1

işverenler ile

Projelerimiz

Göç alanındaki projelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin
Skip to content