Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Medya Anlatılarını Şekillendirme

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen stratejik bir girişim olan Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi'ne ev sahipliği yaptı. Bu yenilikçi etkinlik, "Güçlü Sivil Alan için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi çerçevesinde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEID), Tandans Veri Bilimi Danışmanlığı ve Dissensus Araştırma işbirliği ile organize edildi.

Etki Yaratan Hikayeler

İki gün süren bu atölye boyunca, daha önce "Toplumsal Cinsiyet Veri ve İstatistikleri Üzerine Modüler Eğitim Programı"na katılmış olan Ankara, Adana ve İstanbul'dan medya profesyonelleri bir araya geldi. Katılımcılar, medya anlatıları ile toplumsal cinsiyet verileri arasındaki ilişkiyi derinlemesine incelediler. Atölye, veri gazeteciliği ve hak odaklı raporlama konularında deneyimli bu gazetecilere, anlatılarına toplumsal cinsiyet perspektiflerini entegre etme becerilerini geliştirme fırsatı sundu. Hikaye Çemberi'nde paylaşılan deneyimlerin ardından, metin oluşturma, ses kaydı ve görsel üretim içeren bireysel yaratıcı oturumlarla katılımcılar, toplumsal cinsiyet meselelerini öne çıkaran etkileyici dijital hikayeler hazırladılar.

 

Medya Faaliyetlerini Zenginleştirme

Katılımcıların yoğun çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan nihai sunumlar, kişisel içgörüler ve profesyonel uzmanlıkla zenginleştirildi ve medyanın, bilgilendirilmiş ve duyarlı bir şekilde toplumsal cinsiyet verileriyle birleştirildiğinde nasıl dönüştürücü bir güç olabileceğini yansıttı.

Atölyenin sonunda katılımcılar, sadece bireysel dijital hikayeler geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda medyanın toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğundaki kritik rolü hakkında ortak bir anlatıya da katkıda bulundular. Bu girişim, özel eğitimlerin ve uzman kuruluşlar arasındaki işbirliğinin, medyanın sosyal değişime olan etkisini nasıl artırabileceğine dair bir örnek teşkil etmektedir.

Skip to content