Toplu fotoğraf

TOPLUMSAL CİNSİYET VERİ VE İSTATİSTİKLERİNE FEMİNİST YAKLAŞIMLAR

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve UN Women Türkiye tarafından yürütülen'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan'Projesi'nin kanıta dayalı savunuculuk için en önemli bileşenlerinden biri olanToplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapasite Geliştirme ve Teknik Destek Programı'nın kapanış etkinliğini Ankara'da gerçekleştirdik. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) ve Dissensus Araştırma ortaklığında yürüttüğümüz bu proje kapsamında eğitimlerden mentorluk desteğine, hackathon'lardan dijital hikaye atölyelerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlendi.

Program kapsamında düzenlenen her bir etkinlik katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine somut katkılar sağlamayı hedefledi. Kapanış etkinliğimiz olan 'Toplumsal Cinsiyet Verileri ve İstatistiklerine Feminist Yaklaşımlar'da, iki oturumlu bir panelin yanı sıra Katılımcı Forumu ve Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi Sunumu yapıldı.

Opening Speech of Gender Data Joint Event
Toplumsal Cinsiyet Veri ve İstatistiklerine Feminist Yaklaşımlar

"Hakikat Sonrası Dünyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesine Veri Temelli Yaklaşımlar Paneli'nde savunuculuk çalışmalarında verinin rolü ve hakikat sonrası siyasetin etkileri tartışıldı. Bianet, Teyit.org, ZFA Araştırma ve Mor Çatı 'dan panelistler, Nükhet Sirman'ın moderatörlüğünde verinin toplumsal etkisini artırmak ve gerçeklerin göz ardı edilmesini önlemek için yeni yöntemleri tartıştı.

Katılımcılar Forumu

Katılımcı forumunda, programın farklı etkinliklerine katılan kişiler deneyimlerini ve kazanımlarını paylaştı. Bu forum, katılımcıların kendilerini ifade etmeleri ve toplumsal cinsiyet verileri alanındaki çalışmalarının nasıl dönüştüğünü anlatmaları için bir platform sağladı

Toplumsal Cinsiyet Veri Okuryazarlığı, Veri Analizi ve Veri Odaklı Savunuculuk Alanlarında Kapasite Gelişiminde Fark Yaratmak Oturumu

Program, farklı disiplinlerden gelen akademik bilgi ile sahadaki savunuculuk bilgisini bir araya getirerek toplumsal cinsiyet konusundaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkinliğini artırmayı ve daha etkili çözümler üretmeyi hedefledi. Panel ise toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkı sağlamayı amaçlayan bir platform oldu. Etkinlikte toplumsal cinsiyet veri okuryazarlığı, veri analizi ve veriye dayalı savunuculuk konularında daha etkili programlar için geleceğe yönelik yönlendirmeler tartışıldı.

Kapanış etkinliğinde bu programın başarıları üzerine düşünürken, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve veri okuryazarlığını teşvik etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Herkes için daha adil ve eşitlikçi bir dünya yaratmak için veriler ile çalışmaya devam edeceğiz.

Skip to content